Hi 游客

更多精彩,请登录!

比特池塘 区块链技术 正文
 之前一直用的是轻钱包的,离线签名。现在有个2/3的多重签名地址,轻钱包跟本没不支持多重签名,死活不能签名,只有用CORE的钱包用命令才能签名,但CORE的钱包是全数据160G的,我在虚拟机里没那么多空间。
& \; e6 c* ?& O5 v& L" q
$ C6 S) `8 ^+ L 交易hex 已经建立生成了,用下面的指令" O  m4 J- W. D1 {  L7 }

" A1 h. u% n2 d+ z+ x. d
 1.  signrawtransaction, Q9 k9 m5 j+ w$ U8 s3 t( V( _" Z( T+ h9 ~

 2. ' @8 @% J9 h  ^  J% _) |6 A9 Q
 3.  "hexstring" ( [{"txid":"id","vout":n,"scriptPubKey":"hex","redeemScript":"hex"},...] ["privatekey1",...] sighashtype )
复制代码
" C, U+ |3 r7 _/ s, n) m4 x  o" ~
 离线签名结果死活都是9 N& c/ i" b* m; m1 ?( H+ G& ]( p

" n9 H3 ~9 I& C4 _3 }6 N+ Q Missing amount (code -8)' [3 L0 T+ W9 b0 ?) ^
* ~! I' V# D, Q6 \6 Z3 d& j
 用在线的CORE钱包 直接 signrawtransaction& v" R. x6 m* {. K5 l

. n0 U) ]! N) E4 o 交易hex 是可以成功的,直接广播通过, 但奇怪用在线的CORE钱包 交易hex) T$ T2 s) c' }. G
( m3 [. o6 c. [. j) F( p: ^
 后面加上 [{"txid":"id","vout":n,"scriptPubKey":"hex","redeemScript":"hex"},...]之后5 p9 D" K1 @5 E9 j0 X! B
9 b" e& o' K# Z
 结果也是 MISSING AMOUNT (CODE -8)6 F* S5 W' k& ~* k" E* ]. T

% w0 R+ W: m6 K% ^) e. r1 ?1 V- ~ 三个私钥,addmultisigaddress 都已经添加,不知道有没有在行的高手帮忙解决下,
2 l2 f2 r7 U) R$ H6 O5 a( L- t# ]' |2 O. X2 y
BitMere.com 比特池塘系信息发布平台,比特池塘仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表比特池塘立场,且不构成建议,请谨慎对待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

成为第一个吐槽的人

生日很快了 小学生
 • 粉丝

  0

 • 关注

  0

 • 主题

  1